"Τί είναι το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα;" 


από το Μεγάλο Δάσκαλο της Γιόγκα, Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι 

 

 

 

 

 

 

Ο όρος Γιόγκα, όπως χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται στο Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα. Δεν αναφερόμαστε σε τύπους φερόμενους ως «γιόγκα» ή σχολές που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις μέρες μας. Παρότι περιλαμβάνουν ορισμένες πτυχές του Αυθεντικού Συστήματος Γιόγκα, δεν έχουν ούτε την ιδιαίτερη θετική επίδραση ούτε τα οφέλη της. 

 

Η γνώση της γιόγκα μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ποτάμι. Το ποτάμι ξεκινά το ταξίδι του με το καθαρό και αμόλυντο νερό των πηγών στα βουνά. Ενώ μπορούμε να βρούμε το καθαρότερο νερό στην αρχή του ποταμού, αυτό το ίδιο νερό γίνεται θολό και μολυσμένο καθώς ρέει προς τα κάτω και φτάνει στον ωκεανό. Με κανένα τρόπο το νερό που παίρνουμε από τις εκβολές του ποταμού δεν μπορεί να μας δείξει πόσο καθαρό και αγνό ήταν στην πηγή. Επομένως, αν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την ποιότητά του στο μέρος όπου ο ποταμός καταλήγει στον ωκεανό, θα φτάσουμε αναπόφευκτα σε λάθος συμπεράσματα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε την ουσία, τις ιδιαιτερότητες των νερών του ποταμού, χρειαζόμαστε να το εξετάσουμε στην πηγή του. 

 

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος και σωστά το σύστημα της γιόγκα, είναι απαραίτητο να αντλήσουμε τις γνώσεις από αυθεντικές πηγές. Στις μέρες μας, η γνώση για τη γιόγκα που παρουσιάζεται μέσα στα λεγόμενα βιβλία «γιόγκα» μοιάζει αρκετά με τα λασπώδη νερά ενός ποταμού όταν φτάνει στον ωκεανό. Τα εν λόγω βιβλία όχι μόνο παραπληροφορούν και συγχέουν τους αναγνώστες, αλλά και προπαγανδίζουν επίσης αντικρουόμενες ιδέες. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι τείνουν να πιστέψουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γιόγκα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε διαφωνίες σχετικά με την υπεροχή του ενός τύπου γιόγκα απέναντι σε κάποιο άλλο. 

 

Αυτή η σύγχυση ανοίγει επί πλέον συζητήσεις για το αν η γιόγκα θα πρέπει να θεωρείται ως μια θρησκεία ή όχι. Η παρούσα διδασκαλία προσφέρει στον αναγνώστη τα διάφανα γυαλιά για να δει πέρα από αυτή τη σύγχυση. Με αυτά τα γυαλιά οι αναγνώστες που βουλιάζουν στο λασπώδη νερά των σύγχρονων θεωρητικών πονημάτων για τη γιόγκα, μπορούν να οδηγήσουν τους εαυτούς τους μακριά από το λάθος. Με άλλα λόγια, με τα γυαλιά της γνώσης μπορεί ο καθένας να διακρίνει ανάμεσα στις σωστές και τις λάθος πληροφορίες για τη γιόγκα. 

 

Το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα 
 
Η Μάχα Γιόγκα είναι το αυθεντικό βασικό σύστημα της γιόγκα. 
Yoga Shikha Upanishad 

 

Το Αυθεντικό Σύστημα της Γιόγκα ονομάζεται Μαχα-Γιόγκα . Η λέξη Μάχα σημαίνει "Μεγάλη" ή "Υψηλότατη". Με αυτό τον τρόπο, το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα έχει τον τίτλο της μεγάλης ή υπέρτατης Γιόγκα στη Βεδική βιβλιογραφία. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τεχνικές στο Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν τη βάση του συστήματος Γιόγκα και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ειδών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευάσουμε ειδικού τύπου «γιόγκα» για να καλύψουμε ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων. Όταν η γιόγκα εξασκείται με τον αυθεντικό τρόπο, όλες οι πτυχές του ανθρώπινου οργανισμού επηρεάζονται θετικά και βελτιώνονται. 

 

Δίνοντας επεξηγήσεις για το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα στον ηγέτη μιας θρησκευτικής σέχτας ο οποίος χρησιμοποιούσε τη λέξη Γιόγκα ως προκάλυμμα, εκείνος αντέδρασε έντονα λέγοντας, «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που να ονομάζεται Αυθεντική Γιόγκα». Αυτή η απάντηση αποδεικνύει πόσο αμαθείς και φανατισμένοι είναι οι αρχηγοί των λεγόμενων «σχολών γιόγκα». Ο κύριος στόχος αυτού του είδους των «σχολών γιόγκα» είναι η εξάπλωση των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και αντί για τη γνώση της γιόγκα, η πλύση εγκεφάλου αθώων ανθρώπων. Αυτές οι θρησκευτικές σέχτες ενεργώντας υπό το όνομα «Γιόγκα» ή «ομάδες διαλογισμού» ονομάζουν κάθε είδους επινοήματα ως Γιόγκα και ενσταλάζουν επιβλαβείς πεποιθήσεις στους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, αυτού του είδους οι «σχολές» οδηγούν σε περιφρόνηση των αρχών και των τεχνικών του Αυθεντικού Συστήματος Γιόγκα και υποστηρίζουν ότι δεν είναι σημαντικές. Μολονότι οι βασικές γνώσεις που χρησιμοποιούν προέρχονται από το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα, αυτά τα ανεύθυνα άτομα αρνούνται το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα. Στην πραγματικότητα, φτύνουν στο πηγάδι απ’ όπου πίνουν νερό. Δημιουργούν μεθόδους σύμφωνα με τους σκοπούς της αίρεσής τους και ονομάζουν αυτές τις επιβλαβείς θεωρήσεις τους ως «γιόγκα» ή «διαλογισμό». 

Το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα περιγράφεται στη Βεδική Βιβλιογραφία. Οι περιγραφές αυτές δίνονται συνήθως ως σύντομες περιλήψεις. Οι βασικές γνώσεις δίνονται στα Βιβλία των Βεδών και εξηγούνται λεπτομερέστερα στα βιβλία Brahmana, Aranyaka και Upanishad. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των τεχνικών που αναφέρονται στο Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα από έναν πραγματικό Δάσκαλο της Γιόγκα. 

 

Το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα που ονομάζεται Μάχα-Γιόγκα αποτελείται από οκτώ στάδια. Αυτά τα οκτώ στάδια είναι τα στοιχεία που αποτελούν την γενική δομή του Αυθεντικού Συστήματος Γιόγκα. Αυτά τα οκτώ στάδια αναφέρονται πρακτικά ως Ashta-Anga. Στη σανσκριτική γλώσσα, η λέξη Ashta σημαίνει "οκτώ" και η Anga σημαίνει «στάδιο». Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τεχνικές σε κάθε στάδιο. Έτσι, η βασική διαδικασία εφαρμογής περιλαμβάνει οκτώ στάδια. 

 

Το σύστημα Γιόγκα στηρίζεται στην πράξη του ελέγχου. Από τη Yama (έλεγχος) προχωρά βήμα προς βήμα και τελικά επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο και γίνεται Samyama (Υπερέλεγχος). Εδώ, το πρόθεμα Sam που σημαίνει «υπέρ» προστίθεται μπροστά από τη λέξη Yama που σημαίνει «έλεγχος». Η Yama σχετίζεται πολύ στενά με τη συγκέντρωση. Στο επίπεδο Samyama, η συγκέντρωση εξελίσσεται σε υπερσυγκέντρωση και ονομάζεται Samadhi. Η συγκέντρωση σχετίζεται επίσης ταυτόχρονα και με την ενοποίηση. Όταν η συγκέντρωση φθάσει στο βαθύτατό της επίπεδο, η ενοποίηση γίνεται υπερενοποίηση που ονομάζεται Samyoga. Στο επίπεδο του υπερελέγχου, η συγκέντρωση μετατρέπεται σε υπερσυγκέντρωση και η ενοποίηση μετατρέπεται σε υπερενοποίηση. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ΓΙΟΓΚΑ που σημαίνει ολοκλήρωση. Ως εκ τούτου, το σύστημα Γιόγκα έχει τρεις πτυχές: 

 
1. Samyama - Υπερέλεγχος 
2. Samadhi - Υπερσυγκέντρωση 
3. Samyoga - Υπερενοποίηση 

 

Αυτές οι τρεις πτυχές είναι αλληλένδετες και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της τη Γιόγκα. Στο τελικό στάδιο του συστήματος Γιόγκα, η υπερσυγκέντρωση μετατρέπεται σε ανώτερη συγκέντρωση. Η συνείδηση είναι τελείως βυθισμένη στο αντικείμενο της συγκέντρωσης

Ως αποτέλεσμα, η υπερενοποίηση μετατρέπεται σε πραγματικά ανώτερη ενότητα. Αυτή η ενότητα πραγματοποιείται ανάμεσα στην ατομική ψυχή και τη Συμπαντική ψυχή. Η ατομική ψυχή και η συμπαντική ψυχή γίνονται ένα. Σε αυτό το στάδιο ο υπερέλεγχος εξελίσσεται σε πραγματική ελευθερία, καθώς ο έλεγχος δεν είναι πλέον απαραίτητος. Έτσι, η κατάσταση της Γιόγκα (ενσωμάτωση) φτάνει στην κατάσταση της Μάχα-Γιόγκα (υπέρτατη ενσωμάτωση). Σε αυτή την κατάσταση η ατομική συνείδηση φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο συνείδησης. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανώτερος βαθμός της κατάστασης Γιόγκα, η δύναμη του ελέγχου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί σε στάδια. Υπάρχουν οκτώ στάδια ή τμήματα στο Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα. Στην προσπάθεια εξέλιξης στο πνευματικό μονοπάτι, οι τεχνικές που είναι διαθέσιμες σε κάθε στάδιο πρέπει να ασκούνται σωστά και τακτικά. 

 

 

Σχετικά με τον Ιδρυτή

 

Σχετικά με τον Ιδρυτή 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι είναι ένας από τους πιο προικισμένους Γιόγκι στη Δύση. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπηρετώντας την ανθρωπότητα, βοηθώντας σπουδαστές να επιτύχουν ακτινοβόλα υγεία και πνευματική ανάπτυξη μέσω της εξάσκησης στη Γιόγκα. 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρια Μάχα Γιόγκι σπούδασε Cybernetic Οικονομικά στο Institute of Economics της Μόσχας από το 1975 έως το 1980. Αποφοίτησε το 1980 με Bachelor στα Οικονομικά και τα Μαθηματικά. Ολοκλήρωσε το Master του το 1984 και άρχισε να διδάσκει στο Institute of Economics. To 1994 απόκτησε Διδακτορικό στη Φιλοσοφία. 

Ο Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη Γιόγκα στα 7 του χρόνια και στα 14 άρχισε να ασκείται συστηματικά σ’ αυτήν. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τη Γιόγκα και την Ανατολική Φιλοσοφία τον οδήγησε να εγκατασταθεί στην Ινδία το 1989. Έμαθε Σανσκριτικά και εξειδικεύτηκε στις Βέδες και τη φιλοσοφία της Γιόγκα. Εκπαιδεύτηκε από πολλούς Δασκάλους της Γιόγκα στην Ινδία και εξελίχθηκε στο επίπεδο του Γιόγκι. Έζησε στα Ιμαλάια και εκπαιδεύτηκε από αληθινούς Δασκάλους της Γιόγκα που ζούσαν για πολύ μεγάλο διάστημα στα Ιμαλάια. Σ’ αυτές τις περιοχές διαμένουν οι πραγματικοί Δάσκαλοι της Γιόγκα. Διδάχτηκε τη μυστική φιλοσοφία και τις τεχνικές του Αυθεντικού Συστήματος Γιόγκα.  

Ο Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι άρχισε να διδάσκει Γιόγκα στην Ακαδημία Γιόγκα που ίδρυσε στην Ινδία το 1994. Το 1995 του δόθηκε ο τίτλος του Μάχα Γιόγκι, που σημαίνει «Μεγάλος Γιόγκι» από τον Μέγα Δάσκαλο Γιόγκα, το Μάχα Βισνού Μαχέσι Γιόγκι, που βρίσκεται στα Ιμαλάια. 

Το 2007 δόθηκε στον Μάχα Γιόγκι ο τίτλος Γιογκατσάρυα. Είναι ο συνδυασμός δύο λέξεων στα Σανσκριτικά: Γιόγκα και Ατσάρυα. Η λέξη Ατσάρυα σημαίνει «καταρτισμένος», «Δάσκαλος», «παράδειγμα», «κλειδί» ή «αυτός που ανοίγει». Επομένως η έννοια του Γιογκατσάρυα είναι «Δάσκαλος Γιόγκα», «ο άνθρωπος-κλειδί για τα μυστικά της Γιόγκα» ή το άτομο που ανοίγει την πόρτα που οδηγεί στον πυρήνα της Γιόγκα». 

Το 2009 ο Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκα τιμήθηκε με τον τίτλο του Παραμαχάμσα. Είναι μια σανσκριτική λέξη, συνδυασμός δύο άλλων: Παράμα και Χάμσα. Η Παράμα μεταφράζεται ως «ανώτερος» και η Χάμσα ως «κύκνος», γι’ αυτό η Σανσκριτική λέξη Παραμαχάμσα εξηγείται ως «Ανώτερος Κύκνος». 

Ο κύκνος έχει τη μοναδική ικανότητα να ξεχωρίζει το γάλα από το νερό καθώς τα πίνει αναμεμιγμένα. Με τον ίδιο τρόπο ένας Παραμαχάμσα μπορεί να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την ψευδαίσθηση κάθε στιγμή. Είναι ο Παραμαχάμσα που μπορεί να ξεχωρίσει το πνεύμα από την ύλη. Πού τελειώνει η ύλη και αρχίζει το πνεύμα και πού τελειώνει το πνεύμα και αρχίζει η ύλη;  

Ένας Παραμαχάμσα έχει λύσει αυτό το μυστήριο. Ο τίτλος Παραμαχάμσα δίνεται στον φωτισμένο σοφό. Ο κύκνος νιώθει άνετα και στο νερό και στην ξηρά. Με τον ίδιο τρόπο ένας αληθινός σοφός νιώθει άνετα και στο υλικό επίπεδο και στο πνευματικό. 

 

Στη γιογκική βιβλιογραφία ο κύκνος αντιπροσωπεύει την αγνότητα, την πνευματικότητα και την υπερβατικότητα. Είναι επίσης σύμβολο δυναμισμού, πειθαρχίας, λεπτότητας και τρυφερότητας. Ο κύκνος είναι το μόνο πτηνό που έχει την ικανότητα να πετάει πάνω από τα Ιμαλάια. 

 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι διδάσκει το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα και ενσωματώνει τις αρετές της πειθαρχίας: καλοσύνη, υπομονή, ταπεινότητα, ψυχική αντοχή, δικαιοσύνη, χιούμορ, ανιδιοτέλεια, υπηρεσία, Αχίμσα (μη βία), έλεος και κατανόηση για όλους. Όπως και πολλοί από τους πρώτους Μεγάλους Δασκάλους Γιόγκα, πολλές από τις διδαχές του μεταδίδονται με μη λεκτικό τρόπο. Λέγεται ότι οι μαθητές νιώθουν την αλήθεια και κάνουν ταχύτατες προόδους απλά με την παρουσία του. 

 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι έχει μυήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην άσκηση της Γιόγκα. Είναι γνωστός ως «ο Τελικός Δάσκαλος των Δασκάλων», «ο Μέγας Σοφός Παταντζάλι του Σήμερα» και «ο Ακρογωνιαίος Λίθος της Γιόγκα». Είναι αναγνωρισμένος ως μια ηγετική δύναμη στο πεδίο της Γιόγκα. 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι έχει διδάξει σε πολλά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων στα πανεπιστήμια Μπιλγκί και Βόσπορους της Τουρκίας και συνεχίζει να διδάσκει σε διάφορα άλλα ιδρύματα. Ο κύριος στόχος του συνεχίζει να είναι να μεταδίδει τη γνώση και την εμπειρία του στους μαθητές της Ακαδημίας Γιόγκα (που ίδρυσε στην Τουρκία). 

 

Ο Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι είναι ο ιδρυτής και ο ανώτερος εκπαιδευτής στην Ακαδημία Γιόγκα που μεταφέρει το φως του Αυθεντικού Συστήματος Γιόγκα στον κόσμο. Για περισσότερα από 40 χρόνια, οδηγεί την ανθρωπότητα στο δρόμο της φώτισης. Ο Παραμαχάμσα διδάσκει την άχρονη σοφία του Συστήματος Γιόγκα με ζεστό χιούμορ και βαθιά μυστικιστική κατανόηση. Προσφέρει το κλειδί που θα εμπλουτίσει τις φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές και πνευματικές διαστάσεις της ζωής σας με απεριόριστη αγάπη και κατανόηση. Για να σας επιτρέψει να βιώσετε μια αληθινή μετουσίωση στο επίπεδο της συνείδησης, συνεχίζει να εκπαιδεύει στο Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα ως μια αληθινή μέθοδο προσβάσιμη και εφαρμόσιμη από τον καθένα. 

Ο αυθεντικός στόχος της Ακαδημίας Γιόγκα είναι να προσφέρει το Αυθεντικό Σύστημα Γιόγκα με ένα επιστημονικό τρόπο στους ανθρώπους. Παραρτήματα της Ακαδημίας Γιόγκα θα ανοίγουν σε κάθε πόλη στον κόσμο για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το σκοπό αυτό. Η Ακαδημία Γιόγκα έχει ήδη τριανταπέντε παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Κάθε μήνα, ανοίγουν νέα. Μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ανεκτίμητης υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα. 

 

Τα βιβλία, τα DVD και τα CD του Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι διατίθενται στα τουρκικά και στα αγγλικά 

 

Για τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη γιόγκα, πληροφορίες: 
Κινητό τηλέφωνο: +90 0535 234 51 66

 

 Επικοινωνια 

 

Παραμαχάμσα Γιογκατσάρυα Μάχα Γιόγκι:  + 90 535 234-5166